Onze vloerwissers FOOD zijn goedgekeurd om gebruikt te worden in de voedingssector.

Onze producten zijn REACH conform.

REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De naam 'REACH' betekent Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. Is vanaf 1 juni 2007 van kracht geworden.Er is ook een lijst van stoffen in het leven geroepen van gevaarlijke (bv carcinogene) producten die geweerd dienen te worden.
Het belang voor de consument is onder meer dat  er geen carcinogene stoffen in het eindproduct zitten.
In geval van twijfel laten we testen uitvoeren in België door een erkend labo. Zo werden onze rubber matten in 2013 onder meer getest en goedgekeurd door CENTEXBEL.

We vinden het belangrijk dat onze producten op een correcte manier gefabriceerd worden. We gaan dan ook zoveel als mogelijk de fabrikanten ter plaatse bezoeken.
Zo worden de producten in India (rubber- en kokosmatten) vervaardigd volgens een standaard voor eerlijke werkomstandigheden nl BSCI. (Business Social Compliance Initiative).